Prijava za zaposlenje

(Obavezna polja označena su zvjezdicama *)

Unesite završeno obrazovanje! (Potvrdite unos na Spremi obrazovanje)
Unesite radno iskustvo! (Potvrdite unos na Spremi rad.isk.)Kao što je objašnjeno u Obavijesti o zaštiti podataka Poslovnih Partnera, postoje određene situacije kada obavljamo određene stvari u odnosu na koje je obrada osobnih podataka moguća samo uz vašu privolu, u skladu s člankom 7. Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 ("GDPR") i primjenjivog nacionalnog zakonodavstva.

Obzirom na to:

Ja, kao ispitanik slažem se i dajem slobodnu i izričitu privolu Društvu (ovdje voditelju obrade) Jadranska vrata d.d., Brajdica 16, Rijeka, MBS: 040164791, OIB: 80300395055, da obrađuje moje gore navedene osobne podatke za svrhu mogućeg zasnivanja poslovnog odnosa sa Društvom, prvenstveno zasnivanja radnog odnosa.

VAŽNO: Svjestan sam da je moja privola dobrovoljna i da nisam obvezan dati privolu. Ova privola ne utječe na moj budući odnos s društvom Jadranska vrata d.d., Brajdica 16, Rijeka, MBS: 040164791, OIB: 80300395055  (ovdje voditelj obrade).

Čak i ako dam privolu, u bilo kojem trenutku mogu privolu povući, s učinkom za budućnost,   tako što ću kontaktirati osobu nadležnu za pitanje zaštite podataka na email agct-gdpr@ictsi.hr  (iako to ne utječe na zakonitost obrade mojih osobnih podataka prije povlačenja privole). Svjestan sam da ako uskratim privolu ili ako naknadno odustanem od dane privole, neću moći ostvariti mogućnost poslovne suradnje s Društvom.

Kao ispitanik, izjavljujem da sam upoznat s informacijama u skladu s člankom 13. GDPR-a, a koje su dostupne na http://www.ictsi.hr/images/about/Business%20Partners-GDPR.pdf    u Obavijesti o zaštiti osobnih podataka Poslovnih Partnera. U skladu s primjenjivim propisima, imam pravo zatražiti pristup i ispravak ili brisanje osobnih podataka koje voditelj obrade ima o meni, ili zatražiti ograničenje obrade mojih osobnih podataka ili prigovoriti toj obradi iz razloga koji se odnose na moju određenu situaciju. Imam pravo uložiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu (u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka) onda kada vjerujem da su prekršena moja prava koja se odnose na obradu osobnih podataka. Također imam pravo primiti, u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku, osobne podatke koje sam dao voditelju obrade na temelju ove privole, kao i pravo da se ti osobni podaci prenesu drugom voditelju obrade onda kada je to tehnički izvedivo.

Svjestan sam toga da Društvo (ovdje kao voditelj obrade) ne koristi automatizirane odluke u smislu članka 22. GDPR-a.

Osobni podaci čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno za ostvarivanje svrhe u koju su prikupljeni ili dok za to postoji ugovorna ili pravna obveza ili legitimni interes. Nakon prestanka tog razdoblja oni će biti uništeni.

Za dodatne informacije o zaštiti vaših osobnih podataka i o načinu ostvarivanja vaših prava na zaštitu podataka molimo vidite http://www.ictsi.hr/images/about/Business%20Partners-GDPR.pdf  Obavijest o zaštiti podataka Poslovnih Partnera dostupnih na web stranicama društva i u sjedištu Društva.

Da biste ostvarili svoja gore navedena prava ili imate bilo kakvih dodatnih pitanja vezanih za obradu Vaših osobnih podataka, molimo kontaktirajte osobu nadležnu za pitanje zaštite podataka na email agct-gdpr@ictsi.hr    

Slanjem prijave u nastavku potvrđujem da pristajem na obradu mojih osobnih podataka u gore navedene svrhe.